விநாயகர் சதுர்த்தி முன்னிட்டு அற்புத சக்தி விநாயகருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஓமங்கள், அலங்காரம்,திருவீதி உலா நடைபெறும்.