ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையன்றும் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுக்கு சிறப்பு சந்தனகாப்பு நடைபெறும்.

நவராத்திரி முன்னிட்டு கொலு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, 9 நாட்களுக்கும் மாலை ஸ்ரீ பவானி உற்சவர் அம்மனுக்கு வெவ்வேறு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு ஓமங்கள் நடைபெறும். 10 ம் நாள் விஜயதசமி முன்னிட்டு பார்வேட்டை உற்சவம் நடைபெறும்.